Club News
  • No News reported.

Writing Desk Distribution by Panvel Industrial Town

Winter in New York
02 Apr, 2018

Beneficiaries : 1750

Cost : 91000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar vohra, Anil Bhatankar, Arvind Sawlekar, Ashish Jain, ATUL BHAGAT, Balaji Ghume, Bhagwan Joshi, Bhavesh Rangpariya , Bhushan Thakkar, Janardhan Chalmela, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Charushila Gharat, Deepak Jambekar, Deepak kandpile, Deepak Mhatre, Devendra Chaudhari, Dhwani Tanna, Dilip Singhvi, Dilip tanpure, Gambhir Dandekar, Gurudevsingh Kohli, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Jay bhandarkar, Jayashree patil, Jitendra Balad, Joseph Mathew, Kalpesh Parmar, Kanchan nerkar, Kargal Ravikumar, Kavita Choutmol, Kishor chaudhary, Latif Shaikh, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nilesh Pote, Nimesh Chandan

Non Rotary Partner : NA

Description :
Writing Desk distribution to 175 students of vadghar school

Images :