Club News
  • No News reported.

RYLA for Hearing Impaired School by Panvel Industrial Town

Winter in New York
22 Mar, 2018

Beneficiaries : 250

Cost : 50000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar Golwala, Aliasgar vohra, Anil Bhatankar, Arvind Sawlekar, Ashish Jain, ATUL BHAGAT, Balaji Ghume, Bhagwan Joshi, Bhavesh Rangparia, Bhushan Thakkar, Chalmela Janardhan, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Charushila Gharat, Deepak Jambekar, Deepak kandpile, Deepak Mhatre, Devendra Chaudhary, Dhwani Tanna, Dilip Singhvi, Dilip tanpure, Gambhir Dandekar, Gurudevsingh Kohli, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Jay bhandarkar, Jayashree patil, Jitendra Balad, Joseph Mathew, Kalpesh Parmar, Kanchan nerkar, Kargal Ravikumar, Kavita Choutmol, Kishor chaudhary, Latif Shaikh, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nilesh Pote

Non Rotary Partner : NA

Description :
RYLA was organized for Hearing Impaired School at Rotary Community Centre, New Panvel by Rotary Club of Panvel Industrial Town. 50 Students participated in the event. Ann Dr. Kanchan Janardan and other faculty members conducted the event.

Images :