Club News
  • No News reported.

Defibrillator Donation at Panvel Station by Panvel Industrial Town

Winter in New York
14 May, 2018

Beneficiaries : 99999

Cost : 84000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar Golwala, Aliasgar vohra, Anil Bhatankar, Arvind Sawlekar, Ashish Jain, ATUL BHAGAT, Balaji Ghume, Bhagwan Joshi, Bhavesh Rangpariya , Bhushan Thakkar, Janardhan Chalmela, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Charushila Gharat, Deepak Jambekar, Deepak kandpile, Deepak Mhatre, Devendra Chaudhari, Dhwani Tanna, Dilip Singhvi, Dilip tanpure, Gambhir Dandekar, Gurudevsingh Kohli, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Jay bhandarkar, Jayashree patil, Jitendra Balad, Joseph Mathew, Kalpesh Parmar, Kanchan nerkar, Kargal Ravikumar, Kavita Choutmol, Kishor chaudhary, Latif Shaikh, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nilesh Pote,

Non Rotary Partner : NA

Description :
Synergy project for cardiac emergency at panvel station. All the five clubs jointly donated the machine 'Defibrillator' at panvel station.

Images :
Defibrillator Donation at Panvel Station