Club News
  • No News reported.

Toilet Blocks at Chavne by Panvel Industrial Town

Winter in New York
24 Jan, 2018

Beneficiaries : 10000

Cost : 800000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar Golwala, Aliasgar vohra, Arvind Sawlekar, Ashish Jain, ATUL BHAGAT, Balaji Ghume, Bhagwan Joshi, Bhavesh Rangparia, Bhushan Thakkar, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Charushila Gharat, Deepak Jambekar, Deepak kandpile, Deepak Mhatre, Devendra Chaudhary, Dhwani Tanna, Dilip Singhvi, Dilip tanpure, Gambhir Dandekar, Gurudevsingh Kohli, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Chalmela Janardhan, Jay bhandarkar, Jayashree patil, Jitendra Balad, Joseph Mathew, Kalpesh Parmar, Kanchan nerkar, Kargal Ravikumar, Kavita Choutmol, Kishor chaudhary, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nilesh Pote, Nimesh Chandan, Nitin shitut,

Non Rotary Partner : NA

Description :
Toilet Blocks at Chavne under CSR with M/s Balmer and Lawrie Co. Ltd.

Images :
Toilet Blocks at Chavne Toilet Blocks at Chavne Toilet Blocks at Chavne