Club News
  • No News reported.

MR Vaccination at Shivaji School Palaspe by Panvel Industrial Town

Winter in New York
09 Mar, 2018

Beneficiaries : 1400

Cost : 35000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar vohra, Arvind Sawlekar, Balaji Ghume, Charudatta Bhagat, Devendra Chaudhari, Dhwani Tanna, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Jay bhandarkar, Jitendra Balad, Kalpesh Parmar, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nitin Kothari, Pramod Gandhi, Pratap Thakkar, Rajendra Thakare, Sadhana Gandhi, Saifuddin Vohra, Sanjay jain, Shubhada Bhagat, Shubhangi Walekar, Smitesh Gaikwad, Sudhir kandpile, Vinod Bindra, Vishnu Mhatre, Vrushali Sawlekar

Non Rotary Partner : na

Description :
MR Vaccination done for students of Shivaji School, Palaspe. 350 students were vaccinated by Rtn Dr Bhandarkar and Rtn Dr Pramod Gandhi with their associates.

Images :
MR Vaccination at Shivaji School Palaspe MR Vaccination at Shivaji School Palaspe MR Vaccination at Shivaji School Palaspe