Club News
  • No News reported.

Holi Celebration by Panvel Industrial Town

Winter in New York
02 Mar, 2018

Beneficiaries : 100

Cost : 30000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar vohra, Arvind Sawlekar, Balaji Ghume, Janardhan Chalmela, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Deepak Jambekar, Dhwani Tanna, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jitendra Balad, Kishor chaudhary, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Nimesh Chandan, Pramod Gandhi, Pramod Walekar, Rajendra Thakare, Sadhana Gandhi, Santosh munoth, Shubhada Bhagat, Shubhangi Walekar, Sudhir kandpile, Vaishali Thakare, Vinod Bindra, Vishnu Mhatre, Vrushali Sawlekar

Non Rotary Partner : NA

Description :
Enjoyed Holi Celebration at Kakaji ni Wadi, Aakurli

Images :

Tags:
Others