Club News
  • No News reported.

Cancer detection Pap smear and sonomamography by Panvel Industrial Town

Winter in New York
04 Feb, 2018

Beneficiaries : 200

Cost : 50000

President : Pramod Gandhi

Rotarian Team : Aliasgar Golwala, Aliasgar vohra, Arvind Sawlekar, Ashish Jain, ATUL BHAGAT, Balaji Ghume, Bhagwan Joshi, Bhavesh Rangpariya , Bhushan Thakkar, Janardhan Chalmela, Chandrashekhar panhale, Charudatta Bhagat, Charushila Gharat, Deepak Jambekar, Deepak kandpile, Deepak Mhatre, Devendra Chaudhari, Dhwani Tanna, Dilip Singhvi, Dilip tanpure, Gambhir Dandekar, Gurudevsingh Kohli, Harmesh Tanna, Hitesh Rajput, Jagdish Urankar, Jay bhandarkar, Jayashree patil, Jitendra Balad, Joseph Mathew, Kalpesh Parmar, Kanchan nerkar, Kargal Ravikumar, Kavita Choutmol, Kishor chaudhary, Madan Gandhi, Madhusudan Malpani, Milind Vyas, Neelam nerkar, Nilesh Pote, Nimesh Chandan, Nitin shitut

Non Rotary Partner : NA

Description :
Cancer detection for age group 40+ for ladies. Screening worth Rs. 2500 done at nominal cost of Rs. 300 per screening at Lifeline Hospital, Panvel

Images :
Cancer detection Pap smear and sonomamography Cancer detection Pap smear and sonomamography Cancer detection Pap smear and sonomamography